Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia
This text will be replaced

Linkuri utile


Privatization

Centrul de Apel Diaspora moldovenească în Estonia Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Reguli vamale

Persoanele fizice au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova obiecte de patrimoniu cultural doar dacă prezintă Serviciului Vamal:

În cazul în care autorităţile vamale au suspiciuni că obiectul transportat prezintă valoare culturală, iar persoana fizică infirmă acest lucru, va fi permisă trecerea bunului menţionat, cu condiţia prezentării ulterioare a autorizaţiei eliberate de către Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova care va stabili costul şi valoarea de patrimoniu cultural.

Persoanele fizice nu au dreptul să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova obiecte cu valoare culturală. Alte obiecte de valoare în domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt însoţite de autorizaţia eliberată de Ministerul Culturii şi Turismului prin care este specificat costul obiectului şi se confirmă faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.

Introducerea şi scoaterea valutei

Forma de declarare Suma în valută străină sau echivalentul în monedă naţională
Declaraţie scrisă La intrare La ieşire
Opţional sume de până la 10.000 Euro sume de până la 10.000 Euro
Obligatoriu sume de peste 10.000 Euro de la 10.000 până la 50.000 Euro (*)

(*) cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative, pentru suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume

Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului/cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată.

Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10.000 de Euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul Serviciului Vamal al Republicii Moldova: www.customs.gov.md