Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia
This text will be replaced

Linkuri utile


Privatization

Centrul de Apel Diaspora moldovenească în Estonia Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Perfectarea paşapoartelor

Cetăţenii Republici Moldova care se află temporar peste hotare, precum şi cei stabiliţi cu domiciliul permanent în străinătate, pot depune cererile pentru a fi documentaţi cu paşaportul biometric al cetăţeanului Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republici Moldova.

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova poate fi eliberat de la naştere. Paşaportul se eliberează pentru un termen de 7 ani, iar pentru copiii în vîrstă de pînă la 7 ani, pentru un termen de 4 ani.

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia că datele titularului din acestea vor fi identice.

În caz dacă intervin modificări în starea civilă a solicitantului (căsătorie, divorţ, naşterea unui copil peste hotare, etc.), cererea de eliberare a paşaportului va fi examinată în condiţii generale, în ordinea, stabilită de legislaţia în vigoare.

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune de către solicitant la misiunea diplomatică, fiind însoţită de următoarele documente, după caz:

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului solicitantul se fotografiază şi se supune procedurii de preluare a amprentelor digitale în incinta Ambasadei, conform cerinţelor stabilite.

Recomandări privind prezentarea solicitantului la fotografiere pentru actele de identitate:

DOCUMENTAREA MINORILOR ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI

Pentru examinarea solicitării urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

* Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art. 13 din Legea privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 26 aprilie 2001, se prezintă la eliberarea actelor de identitate numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Estoniei, în original, urmează a fi traduse (după caz, în limba română sau rusă) şi legalizate prin aplicarea apostilei, cît pe originalul documentului, atît şi pe traducerea acestuia, de către unul din birourile notariale din Estonia.

NOTĂ! În cazul stabilirii divergenţelor în înscrisurile privind datele personale din certificatele de stare civilă prezentate de solicitant, cererea privind eliberarea paşaportului se depune după lichidarea divergenţelor respective.

Eliberarea paşaportului în lipsa buletinului de identitate pentru persoanele care au atins vîrsta de 16 ani, este posibilă numai în cazul eliberării concomitente a ambelor documente (cu excepţia celor care au obţinut emigrarea autorizată).

Taxele pentru perfectarea sau schimbarea paşaportului includ următoarele: