Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia
This text will be replaced

Linkuri utile


Centrul de Apel Diaspora moldovenească în Estonia Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Noutăţi ale Ambasadei

Participarea delegațiilor naționale ale Republicii Moldova la prima Reuniune din cadrul Președinției Estoniei la Consiliul UE în domeniul justiției și afacerilor interne

În perioada 6-7 iulie, delegaţiile Republicii Moldova de la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției au participat la Reuniunea neformală a Miniștrilor de interne și justiției a țărilor Parteneriatului Estic, desfășurată la Tallinn în cadrul Președinției Estoniei la Consiliul UE.

Reformele din domeniul justiției și afacerilor interne rămân în centrul atenției a Parteneriatului Estic. Rolul lor esențial în consolidarea instituțiilor și buna guvernanță este reflectată în livrările esențiale prevăzute pentru Parteneriatul Estic până în 2020. Astfel, în cadrul Reuniunii miniștrii țărilor PaE au fost invitați să examineze și să se angajeze să facă progrese în cadrul celui de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic din noiembrie 2017 în domenii privind combaterea criminalității cibernetice, combaterea corupției și implementarea reformelor judiciare.

Șefii delegațiilor Republicii Moldova Viceminstrul justiției Eduard Serbenco și Secretarul General al MAI Mihail Beregoi, au prezentat în cadrul reuniunii principalele realizări ale Guvernului RM în domeniul implementării reformelor privind combaterea corupției și s-a discutat despre provocările și necesitățile în domeniul luptei cu criminalitatea cibernetică, precum și despre necesitatea continuării reformelor pentru punerea în aplicare integrală a dispozițiilor Convenției de la Budapesta privind criminalitatea cibernetică. La fel, Viceministrul justiției Eduard Serbenco a prezentat principalele realizări la capitolul implementării reformelor cheie în domeniul justiţiei, care reiesă din angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere cu UE.

Un alt subiect important, care a fost pus în dezbateri la reuniune, este implementarea în țările PaE a e-guvernării. În scopul prevenirii și combaterii cu corupția, e-guvernarea s-a dovedit a fi un instrument eficient împotriva corupției - prin urmare, inițiativele anticorupție legate de e-guvernare ar trebui să se afle în centrul atenției. În acest context, țările din Parteneriatul Estic au fost încurajate să sporească transparența și să reducă birocrația în administrația publică, precum și au fost asigurate de o susținere în încercările lor suplimentare de a spori transparența proceselor de luare a deciziilor publice.

Adițional, în contextul dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniul afacerilor interne membrii delegaţiei MAI au avut întrevederi la Ministerul Afacerilor Interne al Estoniei, Departamentul de Poliţie şi Pază a Frontierei, Academia de Studii în Securitate a Estoniei, Centrul de Apel 112, precum şi la Centrul pentru Parteneriatul Estic din Estonia. În cadrul discuţiilor părţile au abordat posibilităţi de avansare a cooperării instituționale în domeniul afacerilor interne, precum şi elaborarea unor propuneri concrete în vederea lansării unor proiecte de asistență tehnică cu suportul financiar al Estoniei şi Uniunii Europene. În context, părţile au apreciat relaţiile bune de colaborare între instituţiile din domeniul afacerilor interne şi ordinii publice din cele două state, subliniind necesitatea continuării schimbului de experienţă, inclusiv în cadrul proiectelor bilaterale de asistenţă tehnică implementate. O atenţie deosebită în cadrul vizitei a fost acordată studierii experienţei Estoniei privind lupta cu corupţia, gestionarea crizelor, controlul frontierei de stat, digitalizarea serviciilor publice.