Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia
This text will be replaced

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel Diaspora moldovenească în Estonia Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Relatiile RM - UE

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 Acordul de Cooperare şi Parteneriat (APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prolongării. Documentul stabileşte cadrul juridic al relaţiilor actuale între Moldova şi UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi are ca obiective susţinerea Moldovei pentru: consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic; dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase.

În conformitate cu prevederile APC-ului dialogul instituţionalizat între Republica Moldova şi UE se realizează prin intermediul următoarelor structuri de cooperare:

Nivelul politic:

Nivelul de lucru:

Totodată, dialogul politic între RM şi UE este asigurat prin intermediul reuniunilor politice în formatul Troicii UE-Moldova în cadrul cărora se discută subiecte de interes comun în domeniul politicii externe şi de securitate, precum şi prin organizarea vizitelor reciproce, întîlnirilor şi consultărilor la toate nivelurile.

Guvernul Republicii Moldova porneşte de la premisa că integrarea europeană este un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova. Realizarea plenară a acestui obiectiv va permite ancorarea ţării într-un sistem de stabilitate şi prosperitate, în care guvernează valorile democratice şi respectul pentru libertăţile fundamentale ale omului.

Prin promovarea coerentă a unor politici de europenizare a tuturor aspectelor vieţii social-politice şi economice a ţării şi semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, Guvernul va reuşi să transforme Republica Moldova într-o perioadă previzibilă într-o ţară eligibilă pentru aderarea la UE.

În mai 2004 Republica Moldova a fost inclusă în Politica Europeană de Vecinătate (PEV) a UE, evoluţia căreia este marcată de Comunicarea Comisiei privind Consolidarea Politicii Europene de Vecinătate decembrie 2006 şi Comunicarea Comisiei Europene din decembrie 2007 privind priorităţile de dezvoltare a PEV.

În contextul Politicii Europene de Vecinătate Comisia Europeană şi Guvernul Republicii Moldova au iniţiat negocierile asupra instrumentului de implementare a obiectivelor vizate de PEV. Planul de Acţiuni RM-UE a fost semnat la 22 februarie 2005, în cadrul Consiliului de Cooperare RM-UE pentru o perioadă de 3 ani. La 3 aprilie 2008 Comisia Europeană a publicat Raportul de progres privind implementarea Planului de Acţiuni RM-UE, Raportul Sectorial şi Comunicarea Comisiei Europene privind evaluarea PEV pe parcursul anului 2007.

Integrarea europeană rămîne a fi obiectivul ireversibil al agendei interne şi externe a Republicii Moldova. În acelaşi timp, prioritatea pe termen scurt a Republicii Moldova în dialogul său cu statele membre ale UE, Comisia Europeană şi Consiliul UE este ridicarea la un nivel calitativ nou a cadrului relaţiilor contractuale şi politice, şi anume negocierea şi semnarea unui nou acord juridic RM-UE, care va merge mai departe de APC. În viziunea noastră, noul acord ar urma să includă noi mecanisme şi instrumente în vederea asigurării accesului gradual al Moldovei la cele „patru libertăţi” ale Uniunii Europene: libertatea circulaţiei persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului.

La 27 mai 2008, cu ocazia Consiliului de Cooperare UE-Moldova, UE a decis lansarea procesului de reflecţii asupra noului acord cu Republica Moldova, care va merge mai departe de APC

În contextul formării în RM a unui nou guvern şi îndeplinirii condiţiilor stipulate în Concluziile CAGRE din 15 iunie, în cadrul vizitei Troicii UE la Chişinău din 16 octombrie curent, C. Bildt, Ministrul Afacerilor Externe al Suediei, Preşedinte al Consiliului UE a anunţat că UE este gata să înceapă negocierile cu RM asupra viitorului Acord de cooperare. În conformitate cu calendarul stabilit prima rundă de negocieri va avea loc pe 12 ianuarie 2010.

La 15 iunie curent la Luxemburg a avut loc reuniunea a XII-a a Consiliului de Cooperare RM-UE. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de dl Vlad FILAT, Prim-ministrul RM, iar Uniunea Europeană a fost reprezentantă de dl Diego Lopez GARRIDO, Secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Cooperării al Spaniei.

În cadrul reuniunii au fost discutate ultimele evoluţii în relaţiile RM-UE, precum şi principalele rezultate ale procesului de implementare a reformelor în Republica Moldova, convenite în cadrul Consiliului de Cooperare RM-UE din 21 decembrie 2009. Printre cele mai importante realizări menţionate sunt:

Priorităţile relaţiei Republicii Moldova cu Uniunea Europeană includ:

Deschiderea unor centre de informare pe teritoriul ţării în scopul informării corecte şi cuprinzătoare a populaţiei privind procesul de integrare europeană.