Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia
This text will be replaced

Linkuri utile


Privatization

Centrul de Apel Diaspora moldovenească în Estonia Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane

În cazul în care aţi aflat despre o potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, pentru iniţierea procedurilor de repatriere a persoanei, informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie, misiunea diplomatică a Republicii Moldova precum şi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE.

CE TREBUIE SĂ CUNOŞTI DESPRE TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

CE ÎNSEAMNĂ TRAFIC DE FIINŢE UMANE ŞI CINE POT FI VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

Victime ale traficului de fiinţe umane, pot fi persoanele trecute peste graniţa de stat sau transportate în interiorul statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Acest fenomen infracţional are trei elemente caracteristice:

Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii. Traficul de persoane poate avea loc în străinătate, dar şi în Republica Moldova.

CUM POATE APĂREA TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane, care pot fi atît femei, bărbaţi, chiar şi copii minori, le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfîrşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.

CARE SUNT SEMNELE DIRECTE ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

În cazul în care a-ţi fost atras/ă în una din situaţiile expuse mai sus, sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane, MAEIE recomandă de a semnala neîntîrziat autorităţile locale de poliţie, precum şi misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova.